Pallmed Sp z o.o. NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków prowadzących badania kliniczne.

Działalność ośrodka koncentruje się na udzielaniu świadczeń medycznych zarówno dorosłym jak i dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej, psychogeriatrycznej, długoterminowej, rehabilitacyjnej, ambulatoryjnej, logopedycznej, przeciwbólowej oraz leczenia żywieniowego, a także pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.

 

Lekarze pracujący w Pallmed Sp z o.o. NZOZ Dom Sue Ryder uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych. Zespół ds. badań klinicznych uczestniczy w certyfikowanych szkoleniach dotyczących zasad prowadzenia badań klinicznych według wytycznych ICH GCP.

 

 

Nasz ośrodek na przestrzeni lat 2003 - 2013 zrealizował  42 badania kliniczne w leczeniu bólu nowotworowego, nienowotworowego, zaparć wywołanych stosowaniem opioidów, w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona oraz depresji.

 

 

 

Ośrodek dysponuje odpowiednim sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia wszystkich procedur medycznych oraz przeszkolonym personelem do jego obsługi.

Ośrodek posiada odpowiednie zaplecze lokalowe do prowadzenia badań klinicznych.