Pallmed Sp z o.o. NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków prowadzących badania kliniczne.

Naszym pacjentom oferujemy:

  • BEZPECZEŃSTWO
  • STAŁĄ OPIEKĘ
  • SZCZEGÓŁOWĄ OCENĘ STANU ZDROWIA

Badania kliniczne służą znalezieniu nowych metod leczenia znanych schorzeń.

Każdy nowy lek wprowadzany do rutynowej praktyki medycznej przechodzi trzy fazy badań:

- W fazie pierwszej badane są właściwości cząsteczki badanej. Badania takie prowadzone są
w wyspecjalizowanych laboratoriach i ośrodkach.

- W fazie drugiej badane jest bezpieczeństwo oraz wstępna skuteczność nowych leków
w konkretnych schorzeniach. Badania takie prowadzone są w ośrodkach zajmujących się leczeniem konkretnych schorzeń.

- W fazie trzeciej, prowadzonej w dużych grupach pacjentów weryfikowane są wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków przed ich ewentualną rejestracją. Badania takie prowadzone są w wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się leczeniem wybranych schorzeń.

Nasz ośrodek bierze udział w badaniach fazy drugiej i trzeciej. Uczestników badań rekrutujemy przede wszystkim spośród pacjentów będących pod naszą opieką.

Proponujemy naszym pacjentom udział w sprawdzeniu skuteczności nowych metod leczenia. Pacjenci są pod stała opieką personelu ośrodka. Zapewniamy im bezpieczeństwo udziału w badaniach oraz stałą systematyczną kontrolę stanu zdrowia.